OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvod

Cestovní agentura Zvonek, IČO: 87508184, (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) z České republiky a Německa, se kterými má řádně uzavřenou platnou smlouvu o obchodním zastoupení v oblasti prodeje zájezdů. Všechny cestovní kanceláře, s nimiž CA spolupracuje jsou pojištěné proti úpadku na základě z.č. 159/1999 Sb.

Zájezdy objednané u CA Zvonek jsou prodávány za stejných podmínek a ve stejné cenové nabídce jako u prodávajících cestovních kanceláří. Prodej zájezdů zprostředkováváme telefonicky, dále na stránkách www.cazvonek.cz nebo osobně v provozovně Agentury Zvonek: Třída Tomáše Bati 199, Zlín, 760 01.

Cestovní agentura je pouze zprostředkovatelem zájezdů jednotlivých CK a nezodpovídá za jejich případné následné změny.  Všechna práva jsou vyhrazena. Platnost a aktuálnost zájezdů se vztahuje k době zadání.

Objednávka a její vyřizování

Ze stránek www.cazvonek.cz si klient může vybrat z dané nabídky jakýkoliv zájezd v neomezeném množství objednávek prostřednictvím odkazu u každého zájezdu. V případě objednávek více zájezdů, je třeba vyznačit prioritu u jednotlivých zájezdů. V případě, že tomu tak není, postupuje CA ve vyřizování dle pořadí ve kterém jednotlivé předběžné rezervace obdržela.

Po obdržení nezávazné objednávky klienta, CA nejprve ověří volnou kapacitu daného zájezdu u pořádající cestovní kanceláře a poté vyrozumí zákazníka o stavu rezervace. V případě, že není možné daný zájezd u cestovní kanceláře z jakéhokoliv důvodu rezervovat, informuje o této skutečnosti CA neprodleně klienta.

Má-li objednávka všechny náležitosti (pravdivé a úplné údaje) a CK má pro daný zájezd volnou kapacitu, zarezervuje CA zájezd u cestovní kanceláře. Následně CA kontaktuje klienta prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru a dojedná s ním další postup prodeje zájezdu dle platných všeobecných podmínek dané CK. Klient je rovněž povinen uhradit zálohu nebo doplatek zájezdu ve stanoveném termínu. Za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu) nenese CA odpovědnost. Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy. 

Ca Zvonek si vyhrazuje právo neručit za 100% úplnost a správnost údajů na www stránkách a to z důvodů velkého objemu dat a informací. Pro klienta jsou závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě a cestovní pokyny.

Cestovní smlouva a platba zájezdu

V případě úspěšné rezervace potvrzené z obou stran je klientovi zaslána cestovní smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek, event. nabídka cestovního připojištění (dále jen Dokumenty). Dokumenty jsou zaslány s ohledem na možnosti zákazníka faxem, emailem nebo poštou, a to s dostatečným časovým předstihem určeným pro realizaci smlouvy. Klient je povinen zkontrolovat a doplnit údaje do cestovní smlouvy, smlouvu podepsat a obratem odeslat zpět do CA v co nejkratší době. Tímto se termíny pro platbu zálohy/doplatku stávají pro klienta závazné. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany klienta. Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy. 

V případě obejdnávky zájezdů v době více než jednoho kalendářního měsíce před uskutečněním zájezdu, je klient povinen uhradit zálohu ve výši zpravidla 50% z celkové ceny zájezdu a zbývajících 50 % uhradit nejméně 30 dnů před jeho uskutečněním, tak aby byla zaplacena plná cena zájezdu. Zájezdy objednané v kratší době než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním a zájezdy typu „last minute“ klient hradí jednorázově v celé výši. U zájezdů „ultra last minute“, tj. které se uskuteční do 7 dnů od podepsání smlouvy pak celou částku skládá v den podepsání smlouvy.

Konkrétní platební podmínky daného zájezdu se řídí platebními podmínkami jednotlivých CK, které jsou součástí cestovní smlouvy. Klient je povinen si uchovat doklady o provedení platby pro případ nejasností, co se týká platby.

Pokud dojde při výjimečných případech ke zrušení pořádaného zájezdu  danou cestovní kanceláří, CA resp. CK bez zbytečného odkladu vrátí platbu za takto zrušený zájezd. CA si vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné neplánované náklady, které v takovém případě vzniknou klientovi.

Cestovní doklady a pokyny

Veškeré podklady k realizaci zájezdu (cestovní pokyny, letenky, ubytovací vouchery, víza atd.) budou klientovi doručeny od CA nebo spolupracující CK přibližně jeden týden až 3 dny před odjezdem/odletem. Podklady budou zaslány poštou, e-mailem nebo si je může klient vyzvednout osobně v provozovně CA Zvonek. V případě zájezdů z nabídky Last Minte jsou tyto doklady předány v co nejbližší době po splnění všech podmínek zájezdu. Letenky, event. další doklady mohou být zákazníkovi předány až na letišti před odletem. Pokyny pro zájezd jsou připravovány danou CK a CA Zvonek tímto nenese odpovědnost za jejich pozdní dodání.

Storno podmínky a reklamace

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd až do okamžiku zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků. Na zákadaě podpisu smlouvy se klient zavazuje k plnění storno podmínek vztahujících se k danému zájezdu spolupracující CK.

Reklamace zájezdů je možné vyřizovat zprostředkovaně přes cestovní agenturu nebo přímo u dané CK dle jejích platných smluvních podmínek. Reklamace se podává písemně spolu s reklamačním protokolem z místa pobytu nejlépe potvrzený delegátem pořádající cestovní kanceláře, fotografiemi apod. CA jako zprostředkovatel není oprávněna reklamace řešit, pouze odpovídá za její předání pořádající cestovní kanceláři, která je povinna se k ní vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klientů, získané činností CA , jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokstynutím těchto údajů dává klient souhlas k jejich zpracování a uchovávání dle příslušných právních předpisů.