Jak objednat zájezd?

Úvod

Cestovní agentura ZVONEK (dále jen CA) je v současné době autorizovaným prodejcem zájezdů více než 200 cestovních kanceláří z České republiky a Německa. Všechny pořádající cestovní kanceláře, s nimiž CA spolupracuje, jsou pojištěné proti úpadku na základě zákona č. 159/1999 Sb.

Zájezdy objednané u CA ZVONEK jsou ve stejné ceně a za stejných podmínek jako u pořádající cestovní kanceláře.

Zájezdy je možné objednat:

  • prostřednictvím internetových stránek www.cazvonek.cz  - podrobnější informace ZDE

  • telefonicky - podrobnější informace ZDE

  • osobně v kanceláři Cestovní agentury ZVONEK  - podrobnější informace ZDE.

Platební podmínky jsou pro všechy typy objednávek totožné.
Více informace nalazente v PLATEBNÍCH PODMÍNKÁCH

 


Objednávka prostřednictvím www stránek

Jak vyhledávat?

Na titulní straně máte možnost vyhledat si zájezd dle Vámi zadaných parametrů. Zadejte zemi, kterou chcete navštívit, případně konkrétní destinaci, termín Vaší dovolené, způsob dopravy a odletové místo, dále pak máte možnost upřesnitformu stravování, kategorii ubytování a typ zájezdu.  Takto můžete zcela přesně definovat požadavky Vaši dovolené. Pokud ovšem máte zájem o širší nabídku zájezdů, nemusíte zadávat všechny specifikace, lze vyhledat např. pouze podle lokality, ceny nebo termínu. Pak už stačí jen kliknout na "vyhledat"a můžete vybírat z nabídky zájezdů. 

V další fázi vybíráte již z konkrétních nabídek dle Vašich kritérií, které se Vám zobrazí pod vyhledávačem. Jednotlivé nabídky si zobrazíte kliknutím na název hotelu nebo obrázek. Otevře se Vám vybrané ubytování s nabídkou termínů. U termínů je možno si zobrazit konkrétní informace o vybraném ubytování  rozkliknutím ikony "info". Zde máte konkrétní popis ubytování s fotkami k danému ubytování. 

V případě že se Vám zájezd líbí, můžete vybrat vyhovující termín a v dalším kroku nezávazně objednat.

V nezávazné objednávce, prosím, vyplňte Vaše kontaktní údaje a další informace nutné pro objednání zájezdu. Tyto položky jsou označeny hvězdičkou. Vaši objednávku dokončíte stisknutím ikony objednat.V tom okamžiku máme Vaši poptávku v systému a budeme Vás obratem kontaktovat. 

Co se děje potom?

Po obdržení dotazu – objednávky zákazníka, CA nejprve ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající cestovní kanceláře a poté vyrozumí zákazníka o výsledku. Má-li objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu.

Pro jednoho zákazníka je možné provést pouze jednu rezervaci u jedné cestovní kanceláře. Pokud jeden zákazník zašle více objednávek, ověřuje CA přednostně ty, které zákazník označí jako prioritní. Pokud zákazník takto objednávky neoznačí, vyřizuje CA objednávky v tom pořadí, v jakém přišly. Jakmile je rezervace zájezdu úspěšná, další ověřování kapacity CA neprovádí a obratem vyrozumí zákazníka.

Při úspěšné rezervaci CA kontaktuje zákazníka na telefonním čísle, emailem, event. poštou a sdělí mu informace důležité pro zakoupení zájezdu. V případě, že není možné daný zájezd u cestovní kanceláře z jakéhokoliv důvodu rezervovat, informuje o tomto CA neprodleně zákazníka telefonickým hovorem nebo elektronickou formou, tj. emailem, sms.

Po potvrzení úspěšné rezervace zákazníkem mu je zaslána cestovní smlouva včetně Všeobecných smluvních podmínek, Osvědčení cestovní kanceláře o pojištění pořádající CK proti úpadku, event. nabídka cestovního připojištění (dále jen Dokumenty). Dokumenty jsou zaslány s ohledem na možnosti zákazníka faxem, emailem nebo poštou, a to s dostatečným časovým předstihem určeným pro realizaci smlouvy. Zákazník zároveň od CA obdrží přesné pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a/nebo doplatku. Zákazník je povinen zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu obratem v co možná nejkratší době zpět CA, přičemž termíny pro platbu zálohy/doplatku jsou pro zákazníka závazné. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka. Cestovní smlouva se stává závaznou okamžikem doručení podepsané smlouvy CA.

Telefonická objednávka

Zákazník si zájezd může objednat i telefonicky, a to na číslech 577 214 180 nebo 734 750 937. Takto si zákazník může objednat konkrétní zájezd nebo reference sdělí požadavky, který by měl zájezd splňovat a referentka mu vyhledá odpovídající nabídku. Poté referentka ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající cestovní kanceláře a v případě úspěšné rezervace se s zákazníkem domluví na způsobu sepsání cestovní smlouvy (zaslání prostřednictvím faxu, emailu nebo sepsáním cestovním smlouvy přímo v provozovně CA) a složení zálohy (v hotovosti v CA, vkladem/převodem na bankovní účet CA – viz platební podmínky).

Objednávka – osobní návštěva v CA

V případě objednávky přímo v provozovně CA (Třída T.Bati 199, Zlín – vedle Potrefené Husy) spolupracuje při výběru zájezdu se zákazníkem referentka prodeje a podle jeho požadavků mu vyhledává konkrétní nabídky. Volnou kapacitu zájezdu, o který zákazník projeví zájem, referentka ověřuje telefonicky u pořádající cestovní kanceláře. V případě úspěšné rezervace sepíše CA se zákazníkem cestovní smlouvu, kterou zákazník zkontroluje a podepíše. Současně s uzavřením cestovní smlouvy složí zákazník v CA příslušnou zálohu – viz platební podmínky. Zákazník od CA obdrží kopii cestovní smlouvy vč. Všeobecných smluvních podmínek, Osvědčení cestovní kanceláře o pojištění pořádající CK proti úpadku, případně informací o cestovním připojištění.

Platební podmínky

Za zájezdy objednané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, je zákazník povinen složit zálohu ve výši zpravidla 50% z celkové ceny zájezdu a zbývajících 50 % uhradit nejméně 30 dnů před jeho uskutečněním, tak aby byla zaplacena plná cena zájezdu. Zájezdy objednané v kratší době než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním a zájezdy typu „last minute“ zákazník hradí jednorázově v celé výši. U zájezdů „ultra last minute“, tj. které se uskuteční do 7 dnů od podepsání smlouvy pak celou částku skládá v den podepsání smlouvy.

Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA, buď převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet CA v příslušné bance. Záloha/doplatek se považuje za zaplacený okamžikem připsání zálohy/doplatku pod příslušným VS na účet CA nebo doložením o převedení/složení peněz na účet CA. V případě, že zákazník zaplatí na účet pořádající cestovní kanceláře, CA neodpovídá za možnost následného stornování zájezdu ze strany pořádající cestovní kanceláře v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u pořádající cestovní kanceláře odlišný od VS u CA).

V případě hrazení zájezdu složením peněz v bance nebo na poště CA zákazníkovi nevystavuje žádné doklady o zaplacení. K tomuto účelu zákazníkovi slouží doklad vydaný bankou, event. poštou. Pokud zákazník skládá částku za zájezd osobně v provozovně CA, je mu vystaven řádný příjmový doklad.
Poplatky spojené s objednáním zájezdu na území ČR: poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet pořádající cestovní kanceláře hradí CA. Poplatky za případné doplatky nese ta strana, která vznik doplatku zapříčinila. Poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese CA bez ohledu na příčinu.

U některých zájezdů je nutné vyžádat si zájezd nejdříve u zahraničního partnera pořádající cestovní kanceláře. V takovém případě je CA oprávněna požadovat s odvoláním se na podmínky pořádající cestovní kanceláře zálohu až do výše 100 % ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu. Potvrzením rezervace se objednávka stává závaznou. V případě neúspěšné rezervace se složená záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

Zpět na úvod